Възможностите за кариера на пазара на труда в Германия до голяма степен зависят от квалификацията, а при чужденците - признаването на квалификации, придобити в чужбина.

За чужденците с добра квалификация шансовете в Германия са много високи. Чужденците, които вече са придобили професионален опит в своята страна, също имат допълнително предимство.

Кариерни възможности в технологиите и ИТ

Разработките и изобретенията в областта на компютърните науки, математиката и технологиите изведоха германската икономика на върха на света. Компаниите в тези сфери търсят квалифициран персонал, така че възможностите за кариера в тази област за кандидати с адекватна квалификация са много обещаващи.

Кариерни възможности за инженери

В Германия има много технологично базирани компании, които предлагат работни места за инженери. Те търсят специалисти в областта на машиностроенето и автомобилостроенето, както и електротехниката.

Кариерни възможности в медицината

Германският медицински пазар може да наеме още 5000 лекари. В Германия има значителен недостиг на лекари. Много клиники и медицински кабинети срещат трудности при намирането на медицински кадри.

Възможности за кариера за болногледачи и медицински сестри

Демографските промени в Германия стават все по-видими. Търсенето на амбулаторни и извънболнични услуги се увеличава със застаряването на населението и увеличаването на продължителността на живота. За „доставчиците“ на здравни услуги, като болници, старчески домове и други заведения за грижи, възможността за привличане и задържане на квалифициран персонал все повече намалява. В Германия съществува остър недостиг на квалифицирани работници в областта на здравеопазването и грижите, което предлага значителни възможности за такива от чужбина.