Предмет и приемане на условия


Настоящите условия за ползване ("Условията за ползване") уреждат използването (включително достъпа) на уебсайта procariera.eu управлявана от Procariera M&s S.R.L. (Procariera), включително съдържанието, което се предоставя чрез този уебсайт ("Уебсайт").
Всеки, който осъществява достъп до Уебсайта ("Вие") приема настоящите Условия за ползване, които са в сила по време на вашето посещение на уебсайта и се съгласява да спазва настоящите Условия за ползване. Тези Условия за ползване могат да бъдат променяни периодично, но Вашето използване на този уебсайт е предмет на текущите Условия за ползване към момента на използване на уебсайта Проверявайте редовно тези Условия за ползване, за да се уверите, че сте съгласни с тях. Ако не сте съгласни, моля, не използвайте Уебсайта.
Съдържанието, което предоставяме чрез Уебсайта ("Съдържанието"), може да се регулира от специални условия ("Специалните условия"), които приемате всеки път, когато осъществявате достъп до това Съдържание. В случай на конфликт или несъответствие между Условията за ползване и специалните условия, Специалните условия ще имат предимство пред тези Условия за ползване. Всеки път, когато осъществявате достъп до Уебсайта и неговото съдържание, Вие приемате настоящите Условия за ползване и всички Специални условия, приложими за това Съдържание.
Уебсайтът не представлява или не възнамерява да представлява източник на съвети или средства за установяване на делови взаимоотношения между вас и нас.
Достъпът до Уебсайта е временно разрешен и ние си запазваме правото да оттеглим или променим Съдържанието, което предоставяме на Уебсайта без предизвестие. Периодично можем да ограничим достъпа до определени части от Уебсайта или до целия Уебсайт.
Ние нямаме задължение да предоставяме уебсайта на разположение и няма да носим отговорност, ако по някаква причина Уебсайтът не е наличен или в който и да е период.


Използване на уебсайта
Вие потвърждавате и приемате доброволно и изрично, че ще се използвате Уебсайта единствено под Ваша отговорност.

Вие носите отговорност за всички необходими мерки за достъп до Уебсайта. Също така сте отговорни да гарантирате, че всеки, който осъществява достъп до Уебсайта чрез вашата интернет връзка, се е запознал с Условията на ползване и  Специалните условия и ги спазва.

Ако изберете или ако ви е предоставен потребителски идентификационен код, парола или друга информация като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате тази информация като поверителна и не трябва да я разкривате на никой.

Ние можем да деактивираме всеки потребителски идентификационен код или парола по всяко време, независимо дали са избрани от Вас или предоставени от нас, ако според нас не сте спазили някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване.
С достъпа си до уебсайта Вие се съгласявате, че няма да предприемете действия, които биха могли да навредят на нашия имидж, интереси или права, някой от нашите филиали ("Адеко Груп Компаниите") или които биха могли да навредят на Уебсайта, което би го направило неизползваем или би го претоварило, или което по някакъв начин би могло да предотврати нормалното използване на Уебсайта от други посетители.

Ние прилагаме разумни мерки за сигурност, които са адекватни за откриване на наличието на вируси. Трябва обаче да имате предвид, че мерките за сигурност, прилагани за компютърните системи в Интернет, не са напълно надеждни и че не можем да гарантираме наличието на вируси или други елементи, които биха могли да причинят промени в системата. вашия компютър (хардуер и софтуер) или данни и файлове, съдържащи се във вашите системи.

Съдържание
Нямаме задължение да проверяваме точността на Съдържанието и да не гарантираме полезността, точността, пълнотата или уместността на Съдържанието и / или дали това Съдържание е актуално. Изрично изключваме каквато и да е отговорност за грешки или пропуски по отношение на Съдържанието и Уебсайта, освен ако такава отговорност не е причинена от измама или измамно невярно представяне от наша страна или каквато и да е смърт или лично нараняване, произтичащи от нашата небрежност.
Включването на Съдържанието в Уебсайта в никакъв случай не представлява предоставянето на кадрови услуги, консултации или друг вид услуги. Компаниите Adecco и Adecco Group изрично изключват всякаква отговорност за решения, които вземате въз основа на Съдържанието.

Оферта или запитване
Информацията, предоставена на уебсайта, не представлява оферта, прехвърляне или искане за покупка на Adecco. Не е необходимо инвеститорите да разчитат на тази информация, за да вземат инвестиционни решения.


Права на интелектуална собственост

Цялото съдържание на уебсайта е или собственост на нас, или лицензирано от нас за използване. Всичко, което виждате или четете на Уебсайта (като изображения, снимки, илюстрации, текстове, видеоклипове и други материали) е защитено в целия свят от авторско право, дизайн, търговски марки и други закони за интелектуална собственост.
По всяко време трябва да спазвате всички права на интелектуална собственост, свързани с Уебсайта и Съдържанието, независимо дали те са собственост на нас, от някоя от компаниите на Adecco Group или от трети страни. Вие не трябва да получавате или да се опитвате да получите някоя част от Съдържанието по какъвто и да е начин или процедура, различни от тези, предоставени на уебсайта.
Тези Условия за ползване или използването на Уебсайта по никакъв начин не ви дават други права на интелектуална собственост върху Уебсайта или Съдържанието, различни от посочените в този документ или в някакви специални условия.
Следователно, изрично ви е забранено да правите каквото и да е възпроизвеждане, трансформация, разпространение или обществена комуникация или да предоставяте, извличате, да изполвате или изпращате повторно или по друг начин или процедура, който и да е част от Уебсайта или Съдържанието, с изключение на случаите, разрешени от настоящите Условия за ползване или други специални специални условия, или с изключение на случаите, когато приложимото законодателство позволява, или когато са Ви предоставени изрично разрешение от притежателя на съответните права.

Линк-ове и използване на линк-ове
Линк-овете към други уебсайтове, администрирани от трети страни, които не са свързани с нашия уебсайт, могат да бъдат посочени на уебсайта. Включването на каквато и да е линк-ове към тези сайтове на трети страни не означава одобрение от нас на такива сайтове и ние не поемаме отговорност за сайтове на трети страни към или от които има линкове към този уебсайт.
Ние не сме прегледали всички сайтове, на които се показват линкове в Уебсайта, и не носим отговорност за съдържанието или точността на всяка страница извън сайта или други сайтове, които имат линк към уебсайта. Проследяването на всеки един линк към която и да е друга страница извън сайта или към който и да е сайт на трета страна е на ваш собствен риск.
Всяка връзка към нашия уебсайт от уебсайт на трета страна изисква предварително писмено разрешение.

Лична информация
Събирането и използването на вашата лична информация е предмет на нашата Политика за поверителност, която е част от настоящите Условия за ползване и която е достъпна тук - Политика за поверителност.


Гаранции, ограничение на отговорността
Не гарантираме и не декларираме, че Уебсайтът и / или Съдържанието са точни, пълни, без грешки или надеждни или че използването на Уебсайта и / или Съдържанието няма да наруши правата на трети страни. Не гарантираме или декларираме, че функционалните аспекти на Уебсайта и / или Съдържанието ще бъдат без грешки или че сървърите, които го предоставят, не съдържат вируси или други вредни компоненти.
Използването на Уебсайта и / или Съдържанието е на ваш собствен риск и всички елементи на Уебсайта ви се предоставят на разположение "КАТО ТАКИВА" И "КАКТО Е НАЛИЧНО“, „БЕЗ НИКАКВA ЗАЛОЖЕНА ГАРАНЦИЯ“

Приложимо право и юрисдикция

Промени
Тези Условия за ползване могат да варират периодично и вашето използване на Уебсайта e подчинено на текущите условия към датата на достъп до Уебсайта и неговото Съдържание. Моля, проверявайте редовно тези Условия за ползване, за да сте сигурни, че сте запознати с тях.


Контакти
Въпроси, коментари и заявки относно тези Условия за ползване са добре дошли и трябва да бъдат адресирани на mircea.prolet@procariera.eu