Pracovné príležitosti na nemeckom trhu práce do veľkej miery závisia od kvalifikácie, v prípade cudzincov skôr od uznania kvalifikácie získanej v zahraničí.

Ak ste cudzinec s dobrou kvalifikáciou, vaša šanca na nemeckom trhu práce je veľmi vysoké. Cudzinci, ktorí už vo svojej krajine pôvodu nadobudli odborné skúsenosti, majú ešte lepšiu šancu na získanie stáleho pracovného pomeru v Nemecku.

Ako na to?

1. Kontaktujte jedného z našich poradcov buď telefonicky, emailom alebo vyplnením kontaktného formulára, prostredníctvom ktorého Vás zaradíme priamo do našej databázy ako potenciálneho kandidáta na voľnú pracovnú pozíciu.
2. Pošlite nám svoj životopis.
3. Ďalším krokom je pohovor, ktorého cieľom je vyhodnotiť znalosti nemeckého jazyka a zostaviť profil kandidáta.
4. Nasleduje rozhovor so zamestnávateľom, na ktorý Vás budeme podporovať a viesť tak, aby Vaše šance na úspech boli čo najvyššie.
5. Ak ste úspešný, ďalším krokom je uzatvorenie pracovnej zmluvy.
6. Ak pre danú pracovnú pozíciu bude požadovaný diplom ,,Anerkennung“, tak všetky formality, týkajúce sa vydania tohto dokumentu, vybavíme my. Toto sa týka hlavne zdravotných sestier.
7. Začiatok práce.

Spoločnosť ProCariera neúčtuje províziu za poskytované služby, ako sú:

• príprava Vášho qualifikačného profilu a potrebnej dokumentácie pre zamestnávateľa;
• ak nemáte znalosti nemeckého jazyka, môžete ich získať prostredníctvom kurzov, ktoré ponúkame pred začatím zamestnania v Nemecku;
• možnú pracovnú náplň porovnáme s Vaším profilom a Vašimi kritériami, následne sa zúčastníte niekoľkých pohovorov;
• v prípade potreby dostanete zoznam dokumentov potrebných na získanie osvedčenia o uznaní Vášho diplomu. Akúkoľvek komunikáciu s úradmi ohľadom jeho vydania nechajte na nás;
• organizácia pohovoru so zamestnávateľom;
• pohovorom Vás bude sprevádzať zástupca našej spoločnosti;
• konzultácie o otázkach týkajúcich sa pracovnej zmluvy a poprípade pomoc pri vyjednávaní lepších pracovných podmienok;
• podpora pri integrácii Vás a Vašej rodiny na nové pracovné miesto a s tým súvisiaca podpora pri hľadaní nového domova;
• konzultácie v slovenskom a nemeckom jazyku v priebehu integračného procesu.

Online kurzy nemeckého jazyka pre technickú oblasť

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/brf/dit.html

Deutsche Welle