Naše aktivity a služby sú určené najmä pre ľudí, ktorí chcú pracovať v Nemecku. ProCariera ponúka poradenstvo v oblasti náboru, výberu kandidátov, sprostredkovania pracovných zmlúv.

Spoločnosť ProCariera neúčtuje žiadne poplatky za poskytované služby, ako sú:

    príprava Vášho qualifikačného profilu a potrebnej dokumentácie pre zamestnávateľa
    Ponúkame poradenstvo pri absolvovaní nemeckého jaykového kurzu
    možné pracovisko porovnáme s vaším profilom a vašími kritériami, zúčastníte sa niekoľkých rozhovorov, úspech je teda zaručený.
    organizácia pohovoru so zamestnávateľom;;
    na pohovor vás bude sprevádzať zástupca spoločnosti;
    poradenstvo v záležitostiach týkajúcich sa pracovnej zmluvy a pomoc pri jej rokovaniach;
    kontaktujeme príslušné úrady, aby sme získali povolenie na bezplatné vykonávanie praxe;
    podpora pri integrácii vašej rodiny, ak je to potrebné;
    podpora pri hľadaní prvého domova;
    poradenstvo v slovenčine a nemčine.